برگشت به بالا
درباره ما

شركت هوش و دانش سپهر در سال 1387 به عنوان يك شركت دانش محور با هدف توليد نرم افزارهاي بانكداري تشكيل گرديد و سپس فعاليت هاي آن به حوزه هاي ديگر طراحي و توليد نرم افزار گسترش يافت. و  هم اكنون با توجه به نيازهاي مشتريان، گروهي از مهندسين نرم افزار به همراه متخصصين تجاري در آن فعاليت مي نمايند.

شركت هوش و دانش اولين پروژه خود را در بانك ملت شروع كرد و درحال حاضر از دو قسمت مهندسي و توليد نرم افزار هاي مالي و اعتباري ويژه بانكها و موسسات مالي اعتباري و نرم افزارهاي يكپارچه مالي ويژه شركتها، اعم از شركتهاي داراي سيستم محاسبه بهاي تمام شده و شركتهاي فاقد سيستم محاسبه بهاي تمام شده، تشكيل شده است.

تفكر شركت هوش و دانش گسترش فعاليت هاي نرم افزاري بر مبناي ايجاد ارزش براي مشتريان مي باشد. به اعتقاد ما زماني يك محصول در زنجيره فعاليت هاي مشتريان ارزش زا و ماندگار خواهد بود كه حلقه اي از اين زنجيره را به طور كامل به انجام برساند. به عبارتي هدف ما فروش يك ابزار نيست. هدف ما ارائه راهكاري است كه نيازهاي مشتريان را برطرف سازد. 

 همچنين شركت هوش و دانش در توليد سيستم هاي نرم افزاري خود همواره اصل را بر نو آوري ، پرهيز از پيچيدگي بي مورد، پياده سازي صحيح عمليات (مطابق با استانداردها و يا روال هاي پذيرفته شده ) ، نداشتن خطاهاي برنامه نويسي (bug)، اهميت دادن به نظرات وخواسته هاي استفاده كنندگان و ارائه خدمات تكميلي براي استفاده بهينه از نرم افزار،  قرار داده است.

نقاط قوت شركت هوش و دانش را مي توان به صورت زير خلاصه نمود:

  1. تمركز بر توليد سامانه هاي ستادي بانك (Automating The Bank's Back Office Systems)
  2. آماده به كار بودن محصولات و صرف زمان بسيار كوتاه براي راه اندازي و استقرار آنها
  3. توليد با ابزار كاملا پويا و تغيير پذيري سريع سامانه ها
  4. قابليت افزودن نيازمندي هاي خاص مورد نظر سازمانهاي بهره بردار 
  5. انجام پروژه هاي موفق كشوري

شركت مهندسي نرم افزار هوش و دانش سپهر در سال 3ام بهمن 1395 به عنوان شركت دانش بنيان شناخته شد.

شركت هوش و دانش در كنار آنچه كه ذكر شد در حال سرمايه گذاري انساني،  مطالعاتي و مالي بر روي حوزه هاي جديد و گسترش فعاليت هاي جاري خود مي باشد تا چشم انداز آتي شركت محقق شود.