برگشت به بالا
نرم افزار فروش


نرم افزار فروش به طور كلي براي استفاده در موارد زير مي باشد:

نگهداري اطلاعات فروش شامل پرسنل فروش ، مشتريان، ليست قيمت كالاها و ...

نگهداري مستندات فروش شامل پيش فاكتور ، فاكتور ، حواله فروش و ...

يكپارچه با ساير سيستم ها و استفاه از اطلاعات ساير سيستم ها به صورت متمركز

ثبت وصولي از مشتريان و درخواست به انبار و مشاهده حساب مشتريان

ثبت اسناد حسابداري