برگشت به بالا
نرم افزار هاي سفارشي


تحليل ، طراحي و پياده سازي نرم افزار هاي به سفارش مشتري

يكي از اصلي ترين خدمات شركت هوش و دانش به مشترياني است كه نيازمند نرم افزار با امكانات سفارشي شده هستند ، مي باشد.