برگشت به بالا
نرم افزار مديريت آموزشگاه


اين سيستم يكپارچه با سيستم مالي هوش و دانش است و داراي امكان ثبت خودكار سند حسابداري مي باشد

امكان نمايش وضعيت كلي موسسه در صفحه نخست و دسترسي به

    اطلاعات جزئي ساده و سريع از همان صفحه نخست سادگي كار را افزايش داده است.

  1.مديريت اطلاعات اساتيد و دروسي كه ارائه مي نمايند و دوره هايي كه در ارتباط با آن دروس برگزار مي كنند

  2.مديريت زمان كلاسها به لحاظ زمان بندي دوره ها و زمان آزاد كلاسها و امكانات هر كلاس

  3.مديريت اطلاعات دانشجويان و وضعيت تحصيلي ايشان از لحاظ دوره هاي انتخاب شده 

حضور و غياب و نمرات و گواهي نامه ها

  4.مديريت اطلاعات دوره ها ، زمان بندي دوره ها ، اساتيد و دانشجويان هر دوره و نظر سنجي دوره