برگشت به بالا
بروز رساني سامانه اشخاص مرتبط
تاریخ ارسال خبر : 18/02/1395
این خبر تا کنون [ 10321 ] بار مشاهده شده


بروز رساني سامانه اشخاص مرتبط

سامانه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط كه به صورت يكپارچه با سامانه ذينفع واحد و تسهيلات و تعهدات كلان پياده سازي شده است ، بر اساس بخشنامه  بانك مركزي بروز رساني شد. اين آيين نامه در ٢١ ماده و ٤ تبصره در يكهزار و دويست و نهمين جلسه مورخ 1394/08/05 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و جايگزين «آيين نامه تسهيلات وتعهدات اشخاص مرتبط» مصوب يكهزار و يكصد و هجـدهمين جلسـه مـورخ 1389/07/27 شـوراي پـول و اعتبـار گرديـد و از تـاريخ ابـلاغ آن لازمالاجراء ميباشد.

لازم به ذكر است اين سامانه در بانكهاي تجارت و قوامين پياده سازي گرديده است. 

جهت دريافت اين بخشنامه مي توانيد از لينك زير استفاده نماييد.

بخشنامه جديد اشخاص مرتبط