برگشت به بالا
كنفرانس ملي ساخت ايران
تاریخ ارسال خبر : 19/04/1396
این خبر تا کنون [ 7850 ] بار مشاهده شده


دريافت تنديس حمايت از توليد،خدمات و رضايت مندي مشتري در نخستين كنفرانس ملي ساخت ايران

شركت دانش بنيان هوش و دانش سپهر موفق به دريافت تنديس حمايت از توليد ، خدمات و رضايت مندي مشتري در نخستين كنفرانس ملي ساخت ايران گرديد .

با توجه به اينكه رشد و توسعه شركت هاي كوچك و متوسط تاثير اثبات شده اي در رشد اقتصاد كشور ها دارد ، تشويق و ترغيب توليدكنندگان داخلي، ارج نهادن به توليدات داخلي براي صادرات و معرفي بيشتر و كمك به رشد شركت‌هاي توليدي كوچك و متوسط از اهداف اين كنفرانس بود. 

در اين همايش 40 برند پيشگام، ممتاز و برجسته كشور در حوزه فناوري اطلاعات ، بانكداري، بيمه، موادغذايي، صنعت و معدن، فناوري، نفت و گاز، پوشاك و لوازم خانگي مشاركت و حضور داشتند.

در ادامه اين همايش ملي جمعي از اساتيد،كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي در پانل‌هايي با موضوعات تجارت، توليد و خدمات داخلي و نقش آن در رضايتمندي مشتري و همچنين راهكارهاي توسعه اقتصادي بنگاه هاي خصوصي سخنراني كردند.